top of page

Wat is de Atlas van de Wilde bijen van Brussel?

Logo_WildBnB - Small.png

De Atlas van de Wilde bijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een twee jaar durend project (2019-2020) dat er naar streeft om de diversiteit, verspreiding, populatietrends en de ecologische noden van de 208 soorten wilde bijen in Brussel beter in kaart te brengen.

De informele naam van het project ‘Wild Bnb’ staat voor ‘Wilde Bijen en Brussel’ maar verwijst ook naar ‘Bed en Breakfast’, omdat we aandacht willen vragen voor geschikte bijenhabitats, zowel op vlak van nestplaatsen (bed), als op vlak van voedselplanten (breakfast). De afbeelding in het midden van het logo, geïnspireerd naar een idee van Jonathan Kalifar, vertegenwoordigt een Aardhommel (Bombus terrestris), een algemene soort wilde bij die het hele jaar door waargenomen kan worden.

Waarom een atlas van wilde bijen?

Wanneer we het over ‘bijen’ hebben, denken de meeste mensen nog steeds alleen aan de gedomesticeerde Europese honingbij (Apis mellifera). Maar wist je dat er daarnaast ook nog eens 400 soorten wilde bijen voorkomen in België, waarvan ongeveer de helft in het Brussels Gewest? Van de grote, sociale, hommels tot de minuscule solitaire bijtjes die nestelen in de grond of holle stengels; ze spelen allemaal een cruciale rol bij de bestuiving van wilde planten en het functioneren van onze ecosystemen, parken en tuinen. Jammer genoeg zijn sommige soorten al tientallen jaren niet meer waargenomen terwijl anderen sterk bedreigd zijn door de veranderingen in onze stedelijke milieus.

Via deze atlas wil Leefmilieu Brussel de diversiteit en de gezondheid van onze populaties wilde bijen in kaart brengen, onderzoeken welke soorten momenteel bedreigd zijn en hun voortbestaan garanderen.


Op het einde van het project in 2020 zal een geïllustreerde atlas van de in Brussel voorkomende wilde bijen gepubliceerd worden. In deze atlas worden van elke soort onder meer foto’s, beschrijvingen en verspreidingskaarten voorzien.

atlas.jpg

Wie voert dit project uit?

Dit project wordt financieel ondersteund door Leefmilieu Brussel en uitgevoerd door ULB (Université Libre de Bruxelles) in samenwerking met Natuurpunt, Natagora en het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). Het project draagt bij aan de regionale strategie voor wilde bijen en bestuivers, geleid door het Departement Natuurontwikkeling (Julien Ruelle) van Brussel Leefmilieu.

Het project wordt geleid door Professor Nicolas Vereecken (Agroecology lab, ULB). De algemene projectcoördinatie gebeurt door Stéphane De Greef (ULB, Agroecology Lab) en inventarisaties gebeuren in samenwerking tussen ULB (Stéphane De Greef), Natuurpunt (David De Grave, Samuel De Rycke, Maarten Cuypers, Jens D'Haeseleer) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Alain Pauly).

Maar dit project kan niet zonder de inbreng van burgerwetenschappers. We rekenen vooral op JOU! Je kan je waarnemingen met ons delen via
waarnemingen.be of via de mobiele apps (ObsMapp voor Android en iObs voor iOS). Met de apps kan je waarnemingen ook rechtstreeks vanuit het veld uploaden aangezien je smartphone de exacte locatie, datum en tijd zal opslaan, terwijl de foto’s ervoor zorgen dat experten je kunnen helpen bij de determinatie van de bijen die je vond. Indien je geen smartphone / tablet hebt of waarnemingen liever op een andere manier met ons deelt kan je ons altijd contacteren per e-mail.

IMG_20190501_133111_HDR.jpg
bottom of page